DM deltager statistik

Deltager statistikken er endnu ikke komplet, men bliver løbende opdateret.

Navn Antal deltagelser Antal første pladser Antal anden pladser Antal tredje pladser Antal medaljer
Peder Skogstad 39 6 2 4 12
Jens Lillegaard 30 1 1 1 3
Per Risvang 27 5 4 2 11
Lars Møller Nielsen 26 1 1 1 3
Jesper Andersen 26 5 4 2 11
Lars Nielsen 23 3 2 1 6
Anker Christian Schrøder 23 2 4 1 7
Per Godtfredsen 21 7 5 3 15
Ole Eskildsen 20 1 1 1 3
Søren Due Olsen 20 4 0 2 6
Søren Anker Andersen 20 4 3 1 8
Hanne Skovbjerg 19 5 2 4 11
Martin Bach 18 0 0 1 1
Hans Erik Ortving 17 1 3 5 9
Jakob Iversen 17 0 0 0 0
Bjørn Fischer 17 0 0 0 0
Peter Bruun 16 3 1 3 7
Christian Carlsen Mohr 16 2 2 4 8
Thomas Sennels 16 0 0 2 2
Anders Eskling 16 0 0 1 1
Kaj Thomsen 16 2 2 1 5
Eggert Schrøder 15 2 4 1 7
Bjarne Lindquist 15 6 0 2 8
Ib Schneider 15 1 0 1 2
Hans Storm 15 1 2 2 5
Kim Isager 14 0 0 0 0
Simon Svenstrup 13 0 0 0 0
Flemming Christiansen 13 6 1 3 10
Svend Sibbesen 12 0 0 2 2
Niels Martinhoff Thøgersen 11 0 0 0 0
Lasse Köhler 11 2 0 3 5
Erland Holmström 11 0 0 0 0
Regin Rønn 10 0 0 0 0
Klaus Lange 10 4 1 0 5
Lars Bo Røpke 10 2 2 1 5
Ivan Bentzen 10 0 0 0 0
Mathias Kamban Larsen 10 0 0 1 1
Torben Vang 9 0 0 1 1
Theis Faurholt Nielsen 9 2 2 1 5
Henrik Ildor 9 0 0 0 0
Hans Martin Eichhorn 9 0 0 0 0
Thomas Nielsen 9 4 3 0 7
Jens Erik Hansen 9 1 1 1 3
Kim Bruhn-Petersen 9 3 1 2 6
Søren Sthisen Thomsen 8 0 0 0 0
Peter Thougaard Kristensen 8 0 0 0 0
Mathias Augustsen 8 0 0 0 0
Henrik Buhl 8 0 0 0 0
Tony Selvig 8 0 0 0 0
Dan Mogensen 8 0 0 0 0
Poul Erik Petersen 8 0 0 0 0
Michael Jeppesen 8 0 0 0 0
Mads-Peter Galtt 8 0 0 0 0
Rasmus Elgaard 8 0 0 0 0
Christian Lausten 7 0 0 0 0
Thomas Hannibal 7 0 0 0 0
Jørgen Bojsen-Møller 7 3 1 0 4
Jørn Andersen 7 0 0 0 0
Poul Georg Moses 7 0 0 0 0
Jan Abrahamsen 7 0 0 2 2
Dean Olsen 7 0 1 0 1
Flemming Djernæs 7 1 0 0 1
Jens Peter Sandholt 7 0 0 0 0
Eva Holm-Jørgensen 7 0 0 0 0
Laurits Nielsen 7 0 0 0 0
Lars Holten Hansen 7 0 0 0 0
Jacob Bojsen-Møller 7 3 1 0 4
Sune Johansson 6 0 0 0 0
Michael Bach Rasmussen 6 0 0 0 0
Ingeborg Gayle Nielsen 6 0 0 0 0
Eske Sparsø 6 0 0 0 0
Niels Peter Bank 6 0 0 0 0
Jette Thisted Simonsen 6 0 0 0 0
Niels Ditmar 6 1 2 0 3
Peter Hansen 6 1 2 1 4
Sune Smidt 6 0 0 0 0
Vincent Bech 6 0 0 0 0
Helge Appelquist 6 0 0 1 1
Henrik Nepper Christensen 5 0 0 0 0
Kasper Luxhøj 5 0 0 1 1
Thomas Elgaard 5 0 0 0 0
Jørgen Bo Bjerre Sørensen 5 0 1 1 2
Hans Richard Olsen 5 0 0 0 0
Rasmus Kjær 5 0 0 0 0
Siv Harup Sejsbo 5 0 0 0 0
Jonas Deleuran Larsen 5 0 0 0 0
Henrik Kjeldsen 5 0 0 0 0
André Mortensen Kobæk 5 0 0 0 0
Knud Jon Andersen 5 0 0 0 0
Finn Heiden 5 1 1 0 2
Simon Olsen 5 0 0 0 0
Torsten Geetz 5 0 0 0 0
Carl Pedersen 5 2 2 0 4
Martin Olsen 5 0 0 0 0
Dot Maj Loehr 5 0 0 1 1
Simon Kjær Poulsen 5 0 0 0 0
Klaus Stenbæk Hansen 5 0 0 0 0
Mikkel West Nørager 5 0 0 0 0
Jens Henriksen 5 0 0 0 0
Lars Jensen 5 1 0 0 1
Jørgen Binzer 5 0 0 1 1
Jesper Aksglæde Rasmussen 5 0 0 0 0
Mogens Madsen 5 0 1 1 2
Jan Madsen 5 0 1 0 1
Torben Precht-Jensen 5 0 0 0 0
Anders Børsmose 5 0 0 0 0
Søren Becker 5 0 0 0 0
Nicolai Thorsell 4 0 1 0 1
Lisbeth Hagenbøl 4 0 0 0 0
Henrik J. Thurøe 4 0 0 0 0
Hans Kristian Pagh 4 0 0 0 0
Mikkel Bendix Hjort Jensen 4 0 0 0 0
Jesper Kern Hansen 4 0 0 0 0
Hans Henrik Strange-Vognsen 4 0 0 0 0
Ulrik Rasmussen 4 0 0 0 0
Dorte Toft 4 0 0 0 0
Charlotte Andersen 4 0 0 0 0
Arne Henningsen 4 0 0 0 0
Øystein Grandof 4 0 0 0 0
Thorsten Sparsø 4 0 0 0 0
H. Friis 4 0 0 0 0
Simon Paag 4 0 0 0 0
Hans Elgaard 4 0 0 0 0
Jørn Bond 4 0 2 1 3
Gert Rønby Pedersen 4 0 0 0 0
Søren Jonasen 4 0 0 0 0
Leif Bødtcher Jensen 4 0 0 0 0
Jan Eggers 4 0 0 0 0
Jesper Hvidtved Larsen 4 0 0 1 1
Christian C. Knudsen 4 0 1 1 2
Sannie Jørgensen 4 0 0 0 0
Anders Munk Andersen 4 0 0 0 0
Christopher Thorsell 4 0 1 0 1
Anders Ranggaard 4 0 1 0 1
Jesper Høegh 4 1 1 0 2
René Hansen 4 0 0 0 0
Thomas Binder 4 0 0 0 0
Michael Friis 4 0 0 0 0
Kim Aagaard Larsen 4 0 1 0 1
Jesper Baungaard 4 1 0 1 2
Kim Løndahl Nielsen 4 1 0 0 1
Per Baatrup 3 0 0 0 0
Brian Bøjland Habekost 3 0 1 1 2
Kristian Kvid 3 0 0 0 0
Jesper Worm Larsen 3 0 0 0 0
Christian Tang 3 0 1 1 2
Rune Mathiesen 3 0 0 0 0
Thomas Askou 3 0 0 0 0
Rasmus Kofoed 3 0 0 0 0
Anne Najbjerg Wind 3 0 0 0 0
Marie Bill 3 0 0 0 0
Ana Christina Jesus 3 0 0 0 0
Karin Lindquist 3 0 0 0 0
Svend Bové Christensen 3 0 0 0 0
Jan Ankerstjerne 3 0 0 0 0
Mette Moeslund 3 0 0 0 0
Pernille Øvre Christensen 3 0 0 0 0
Simon Østergaard Jensen 3 0 1 1 2
Henrik Askou 3 0 0 0 0
Jonas Kamban Larsen 3 0 0 0 0
Mia Krogh Andersen Kavanagh 3 0 0 0 0
Cai Jørn Wittrup 3 0 0 0 0
Ole Broager 3 0 0 0 0
Laurits Holm 3 0 0 0 0
Ninna Precht Wiersholm 3 0 0 1 1
Sune Vester Lindhe 3 0 0 1 1
Jens Aabling 3 0 0 0 0
Jakob Olsen 3 0 0 0 0
Sejr Hansen 3 0 0 0 0
Jens Vode-Nielsen 3 0 0 0 0
Søren Asboe 3 0 2 1 3
Verner Jochimsen 3 0 0 1 1
Hans Jørn Stuhr 3 0 0 0 0
Morten Ullmann 3 0 0 0 0
Peter Brandt 3 0 0 0 0
Erik Jensen 3 0 0 0 0
Birgitte Nielsen 3 0 0 0 0
Palle Jørsboe 3 0 0 0 0
Peter Møller 3 0 0 0 0
Morten Friis 3 0 0 0 0
Morten Halkier 3 0 0 0 0
Lykke Kjærsgård 3 0 0 0 0
Jens Toldrup 3 3 0 0 3
Henrik Wolff 3 0 0 0 0
Mikael Kirkensgaard 3 0 0 0 0
Jørgen Mohr Ernst 3 0 0 0 0
Carsten Nord Schweer 3 0 0 0 0
Niels Gøtke 3 0 0 0 0
Olaf Meyer 3 0 0 0 0
Fred Holmberg 3 0 1 0 1
Jacob Pors Nielsen 3 1 0 1 2
Jens Bech 3 2 0 0 2
Johannes Foersom 3 0 0 0 0
Karsten Hørløck-Jensen 3 3 0 0 3
Eigil Mølgaard 2 0 0 0 0
Lars Nerup 2 0 0 1 1
Tom Carlsen 2 1 0 1 2
Lene Simonsen 2 0 0 0 0
Klaus Rønn Madsen 2 0 0 0 0
Knud Valdemar Lassen 2 0 0 0 0
Lars Bertelsen 2 0 0 0 0
Kåre Birk 2 0 0 0 0
Claus Rud Hansen 2 0 0 0 0
Jens Busk 2 0 0 0 0
Mads Gøtke 2 0 0 0 0
Ivan Stubbe 2 0 0 0 0
Kjerstin Olivia Grønne 2 0 0 0 0
Theodor Norup 2 0 0 0 0
Jeppe Nørregaard 2 0 0 0 0
Martin Lund Pedersen 2 0 1 0 1
Eske Martens Poulsen 2 0 0 0 0
Hans Irvold 2 0 0 0 0
Rasmus Kjøller 2 0 0 0 0
Henrik W. Sørensen 2 0 0 0 0
Svend Hillerup Hansen 2 0 0 0 0
Lars Larsen 2 0 0 0 0
René Villefrance 2 0 1 0 1
Kenny Theillemann 2 0 0 0 0
Anders Friis 2 1 1 0 2
Peter Beyer 2 0 0 0 0
Jean-Francois Perrier 2 0 0 0 0
Jørgen Overgaard 2 0 0 0 0
Lars Stampe Villadsen 2 0 0 0 0
Torben Steen Jensen 2 0 0 0 0
Patrich Maas 2 0 0 0 0
Lasse Hinriksen 2 0 0 0 0
Johannes Andresen 2 0 0 0 0
Stephane Chong 2 0 0 0 0
Anna Cecilie Skougaard 2 0 0 0 0
Jørgen Øllgaard 2 0 0 0 0
Redmund Hansen 2 0 0 0 0
Peter Nielsen 2 0 0 0 0
Anders Eskildsen 2 0 0 0 0
Ida Schrøder 2 0 0 0 0
Bo Vinten-Johansen 2 0 0 0 0
Kurt Fog Pedersen 2 0 0 0 0
Steen Hinrichsen 2 0 0 0 0
Peter Mogensen 2 0 0 0 0
Sophus Bruun 2 0 0 0 0
Lukas Mohr 2 0 0 1 1
Ole Engblom 2 0 0 0 0
Per Villadsen 2 0 0 0 0
Jesper Winther Hansen 2 0 0 0 0
Nicolai Lygum 2 0 0 0 0
Nicolas Rechnitzer 2 0 0 0 0
Anette Oldenborg 2 0 0 0 0
Poul Clemmensen 2 0 0 1 1
Jacob Rahbæk 2 0 0 0 0
Esben K. Hansen 2 0 0 0 0
Mogens Kopytko 2 0 0 0 0
Jaqué Mette Madsen 2 0 0 0 0
Rene Fabricius Sand 2 0 1 0 1
Christoffer Friis 2 0 0 0 0
Kai F. Langkjær 2 0 0 0 0
Karl Heine Jensen 2 0 0 0 0
Jesper Bay Esbensen 2 0 0 0 0
Martin Gamwell Dawids 2 0 0 0 0
Jan Persson 2 2 0 0 2
Palle Jørgensen 2 0 0 0 0
Peter Lindum 2 0 0 0 0
Lars Brædstrup 2 0 0 0 0
Mads Mikkel Tørseff 2 0 0 0 0
Troels Lunn 2 0 0 0 0
Peter Kvist 2 0 1 0 1
Jan Kjeldsen 2 0 0 0 0
Grith Ingerslev 2 0 0 0 0
Ulrik Storm 2 1 0 0 1
Søren Vester 2 0 0 0 0
Per Dombernowsky 2 0 0 0 0
Flemming Borge 2 0 0 0 0
Anders Bach 2 0 0 0 0
Michael Listoft 2 0 0 0 0
Lars Lund 2 0 0 0 0
Per Andersen 2 2 0 0 2
Lars Kofoed 2 0 0 0 0
Henrik Sørensen 2 2 0 0 2
Michael Toftelund 2 2 0 0 2
Leif Beyer 2 0 0 1 1
Lars Netterstrøm 2 2 0 0 2
Niels Bo Thomsen 2 0 0 0 0
Rasmus Køster 2 0 0 1 1
Thomas Mølgaard 1 0 0 0 0
Nicoline Lyhning Nissen 1 0 0 0 0
Peter Salskov-Iversen 1 0 0 0 0
Jesper Dalsgaard Rasmussen 1 0 0 0 0
Andrea Collinge 1 0 0 0 0
Jens Pedersen 1 0 0 0 0
Carsten Groth-Pedersen 1 0 0 0 0
Poul Richard Høj Jensen 1 1 0 0 1
Joachim Aschenbrenner 1 0 1 0 1
Flemming Gissel 1 0 0 0 0
Martin Jes Iversen 1 0 0 0 0
Kristian Hjelm 1 0 0 0 0
Bue Thorsteinson 1 0 0 0 0
Jan Færk 1 0 0 0 0
Jesper Høeg 1 1 0 0 1
Lone Diemer 1 0 0 0 0
Jonas Funk 1 0 0 0 0
Philip Bjørnshave Madsen 1 0 0 0 0
Mikkel Oslev 1 0 0 0 0
Allan Borgstrøm 1 0 1 0 1
Christian Henriksen 1 0 0 0 0
Lars Ernsted 1 0 0 0 0
Søren Hansen 1 0 0 0 0
Steen Iversen 1 0 0 0 0
Martin Koch 1 0 0 0 0
Allan Stolberg 1 0 0 0 0
Hans Andersen 1 0 0 0 0
Jan Jacobsen 1 0 0 0 0
Per Stochholm 1 1 0 0 1
Mette Carlsen Mohr 1 0 0 1 1
Jan Sten Nielsen 1 0 0 0 0
Lennart Thorslund 1 0 0 0 0
Beth Wolff 1 0 0 0 0
Henrik Frost Rasmussen 1 0 0 0 0
Kathrine Raunkjær 1 0 0 0 0
Michael Gaardø Ewald 1 0 0 0 0
Christian Sweeney 1 0 0 0 0
Søren Badstue 1 0 0 0 0
Loui Algren 1 0 0 0 0
Henrik Møller 1 0 0 0 0
Lars Gøtke 1 0 0 0 0
Jørn Nissen 1 0 0 0 0
Peter Bøje 1 0 0 0 0
Mads Hejlesen 1 0 0 0 0
Ada Osinska 1 0 0 0 0
Jens Kaaber 1 0 0 0 0
Jonas Palle 1 0 0 0 0
Pernille Tønnesen 1 0 0 0 0
Stig Jørgensen 1 0 0 0 0
Esben Lykke Olsen 1 0 0 0 0
Thomas Møhl 1 0 0 0 0
Anders Precht 1 0 0 0 0
Lars-Peter Rosendahl 1 0 0 1 1
Agnes Westh 1 0 0 0 0
Jan Balslev 1 0 0 0 0
Kristian Møller Pedersen 1 0 0 0 0
Jens Krieger Røyen 1 0 0 0 0
Troels Hansen 1 0 0 0 0
Jan Østergård 1 0 0 0 0
Christian Homilius 1 0 0 0 0
Marianne Petersen 1 0 0 0 0
Søren Olofsen 1 0 0 0 0
Ole Jes Iversen 1 0 0 0 0
David Pagh 1 0 0 0 0
Mchal Tempzcyk 1 0 0 0 0
Morten Østergaard 1 0 1 0 1
Brian Hallengreen Jensen 1 0 0 0 0
Lasse Friesedal 1 0 0 0 0
Jens Jespersen 1 0 0 0 0
Alf Olsen 1 0 0 0 0
Bruno Andersen 1 0 0 0 0
Asger Heldager Pedersen 1 0 0 0 0
Søren Olufsen 1 0 0 0 0
Thomas Meissner 1 0 0 0 0
Claus Borg 1 0 0 0 0
Mads Bo Bojsen 1 0 0 0 0
Martin Kristensen 1 0 0 0 0
Steen Vestergaard 1 0 0 0 0
Hans Kristian Pash 1 0 0 0 0
Karsten Sørensen 1 0 0 0 0
Preben Hardvig Nielsen 1 0 0 0 0
Simon Ger 1 0 0 0 0
Mikkel Larsen 1 0 0 0 0
Alexander Wazi 1 0 0 0 0
Vøgg Mule Thers 1 0 0 0 0
Thomas Løbnitz Shiegler 1 0 0 0 0
Kristoffer Andresen 1 0 0 0 0
Kim Andersen 1 0 0 0 0
Valentin Lubbe 1 0 0 0 0
Povl Friis 1 0 0 0 0
Jakob Ege Friis 1 0 0 0 0
Jahn Thorup 1 0 0 0 0
Peter Juul Madsen 1 0 0 0 0
Frans Keemink 1 0 0 0 0
Simon Holm 1 0 0 0 0
Morten Rex Wittig 1 0 0 0 0
Jens Jørgensen 1 0 0 0 0
Jens Bruun Bertelsen 1 0 0 0 0
Jesper Olsen 1 0 0 0 0
Bjarne Biskopstø 1 0 0 0 0
Morten Skov 1 0 0 0 0
Gert Fabricius 1 0 0 0 0
Renaud Houver 1 0 0 0 0
Mathias Aggerbo 1 1 0 0 1
Emil Toft 1 1 0 0 1
Brian Rasmussen 1 0 0 0 0
Anders Lamberg 1 0 0 0 0
Jacob Skarsten 1 0 0 0 0
Mathias Lehm Sletten 1 0 0 0 0
Casper Rasmussen 1 0 0 0 0
Sebastian Heinonen 1 0 0 0 0
Ruth Hededal 1 0 0 0 0
Søren Høgild 1 0 0 0 0
Anders Clausen 1 0 0 0 0
Ellen Kirkegaard 1 0 0 0 0
Marie Olsen 1 0 0 0 0
Niels Villadsen 1 0 1 0 1
Jesper Stig Andersen 1 0 0 0 0
Kent Kristensen 1 0 1 0 1
Uffe Storgaard Sloth 1 0 0 0 0
Anders Bertelsen 1 0 0 0 0
Jens Casupai 1 0 0 0 0
Ditte Krøyer 1 0 0 0 0
Karsten Møller Hansen 1 0 0 0 0
Flemming Nørregaard 1 0 0 0 0
Simon Hemmingsen 1 0 0 0 0
Jesper Hek 1 0 0 0 0
Chistian Thaulow 1 0 0 0 0
Henrik Hansen 1 0 0 0 0
Leif W. Schmidt 1 0 0 0 0
Per Andersen 1 0 0 0 0
Jonatan Damsgaard 1 0 0 0 0
Morten Skovlund 1 0 0 0 0
Kristian Hansen 1 0 0 0 0
Torben Skouboe Hansen 1 0 0 0 0
Morten Falk 1 0 0 0 0
Bodil & Flemming Sennels 1 0 0 0 0
Jens Tang Christensen 1 0 0 0 0
Maj Bendix 1 0 0 0 0
Jens Falck 1 0 0 0 0
Anders Würtz Nielsen 1 0 0 0 0
Ole de Stricker Stærgård 1 0 0 0 0
Per Leopold 1 0 0 0 0
Nils Christensen 1 0 0 0 0
Claus Olesen 1 0 1 0 1
Erland Markert 1 0 0 0 0
Tom Ulrich 1 0 0 0 0
Thomas Jacobsen 1 0 0 0 0
Troels Wester Sørensen 1 0 0 0 0
Walter Johanson 1 0 0 0 0
Peter Høegh 1 1 0 0 1
Jan Pedersen 1 0 1 0 1
P. Trock-Jansen 1 1 0 0 1
Klaus Natorp 1 0 1 0 1
Johan - 1 0 0 0 0
Erik Meldeby Andersen 1 0 0 0 0
Jesper Akeglad 1 0 0 0 0
Jakob Dyring 1 0 0 0 0
Jennifer Pope 1 0 0 0 0
Karen Sørensen 1 0 0 0 0
Bo Hansen 1 0 0 0 0
Anders Lassen 1 0 0 0 0
Bent Poulsen 1 0 0 0 0
Michael K. Petersen 1 0 0 0 0
Mette Helmer 1 0 0 0 0
Hans Henrik Glahn 1 0 0 0 0
Mads Mørch 1 1 0 0 1
Anna-Marie Jacobsen 1 0 0 0 0
Finn A. Jørgensen 1 0 0 0 0
Jeppe Berghuis 1 0 0 0 0
Rob Boswell 1 0 0 0 0
Keld Laumann Pedersen 1 0 0 0 0
Ole Bajda Nielsen 1 0 0 0 0
Maria Binau-Uldal 1 0 0 0 0
Inge Mathisen 1 0 0 0 0
Per Christoffersen 1 0 0 0 0
Mai Faurschou & Jesper Hjortdal 1 0 0 0 0
Paul Christian Vang 1 0 0 0 0
Sejlskibsklubben v. Jacob H.Jørgensen 1 0 0 0 0
Jørgen Elgaard 1 0 0 0 0
Henrik Peulicke 1 0 0 0 0
Lars V. Petersen 1 0 0 0 0
Søren Nissen 1 0 0 0 0
Kresten Skovsted Buch 1 0 0 0 0
Bjarni Jensen 1 1 0 0 1
Henrik Almegaard 1 1 0 0 1
Søren Knudsen 1 0 0 0 0
Erik Venøbo 1 0 0 0 0
Søren Pherson 1 1 0 0 1
Kenn Christensen 1 1 0 0 1
Lars Olsen 1 1 0 0 1
Thomas Taatø 1 1 0 0 1
Steen Joost 1 1 0 0 1
Søren Hansen 1 0 1 0 1
Jesper Bendix 1 1 0 0 1
Palle Murmann 1 1 0 0 1
Morten Timmermann 1 1 0 0 1
Martin Staal 1 1 0 0 1
Jacob G. Hansen 1 1 0 0 1
Peter Bang Nielsen 1 1 0 0 1
Henrik Vierø 1 1 0 0 1
Henrik Søderlund 1 1 0 0 1
Søren Michelsen 1 0 0 0 0
Poul Halager 1 1 0 0 1
Stefan Myralf 1 0 0 0 0
Flemming Risager 1 1 0 0 1
Dennis Østergaard 1 0 0 0 0
Jesper Hørløck-Jensen 1 1 0 0 1
Thomas Sandal 1 0 0 0 0
P. Jensen 1 1 0 0 1
Søren Kaaber 1 0 0 0 0
Roy Bruhn-Petersen 1 1 0 0 1
Svend Aage Bauer 1 1 0 0 1