DM deltager statistik

Deltager statistikken er endnu ikke komplet, men bliver løbende opdateret.

Navn Antal deltagelser Antal første pladser Antal anden pladser Antal tredje pladser Antal medaljer
Peder Skogstad 39 6 2 4 12
Jens Lillegaard 32 1 1 1 3
Per Risvang 29 6 4 2 12
Jesper Andersen 28 6 4 2 12
Lars Møller Nielsen 28 1 1 1 3
Lars Nielsen 23 3 2 1 6
Anker Christian Schrøder 23 2 4 1 7
Ole Eskildsen 22 1 1 1 3
Søren Anker Andersen 22 5 3 1 9
Søren Due Olsen 22 4 1 2 7
Per Godtfredsen 21 7 5 3 15
Hanne Skovbjerg 19 5 2 4 11
Christian Carlsen Mohr 18 3 2 4 9
Martin Bach 18 0 0 1 1
Bjørn Fischer 18 0 0 0 0
Anders Eskling 17 0 0 1 1
Jakob Iversen 17 0 0 0 0
Hans Erik Ortving 17 1 3 5 9
Bjarne Lindquist 17 6 1 2 9
Peter Bruun 16 3 1 3 7
Thomas Sennels 16 0 0 2 2
Eggert Schrøder 16 2 4 1 7
Kaj Thomsen 16 2 2 1 5
Ib Schneider 15 1 0 1 2
Hans Storm 15 1 2 2 5
Kim Isager 14 0 0 0 0
Niels Martinhoff Thøgersen 13 0 0 0 0
Simon Svenstrup 13 0 0 0 0
Flemming "Femøre" Christiansen 13 6 1 3 10
Svend Sibbesen 12 0 0 2 2
Mathias Kamban Larsen 12 0 0 2 2
Lasse Köhler 11 2 0 3 5
Erland Holmström 11 0 0 0 0
Regin Rønn 10 0 0 0 0
Klaus Lange 10 4 1 0 5
Hans Martin Eichhorn 10 0 0 0 0
Lars Bo Røpke 10 2 2 1 5
Ivan Bentzen 10 0 0 0 0
Theis Faurholt Nielsen 9 2 2 1 5
Torben Vang 9 0 0 1 1
Peter Thougaard Kristensen 9 0 0 0 0
Henrik Ildor 9 0 0 0 0
Jens Erik Hansen 9 1 1 1 3
Thomas Nielsen 9 4 3 0 7
Kim Bruhn-Petersen 9 3 1 2 6
Michael Jeppesen 9 0 0 0 0
Rasmus Elgaard 8 0 0 0 0
Jørgen Bojsen-Møller 8 3 2 0 5
Christian Lausten 8 1 0 0 1
Søren Sthisen Thomsen 8 0 0 0 0
Poul Georg Moses 8 0 0 0 0
Ingeborg Stenbæk Madsen 8 0 0 0 0
Henrik Buhl 8 0 0 0 0
Mathias Augustsen 8 0 0 0 0
Niels Peter Bank 8 0 0 0 0
Tony Selvig 8 0 0 0 0
Dan Mogensen 8 0 0 0 0
Poul Erik Petersen 8 0 0 0 0
Jacob Bojsen-Møller 8 3 2 0 5
Mads-Peter Galtt 8 0 0 0 0
Helge Appelquist 7 0 0 1 1
Thomas Hannibal 7 0 0 0 0
Kasper Luxhøj 7 0 0 2 2
Jørn Andersen 7 0 0 0 0
Michael Bach Rasmussen 7 0 0 0 0
Laurits Nielsen 7 0 0 0 0
Hans Kristian Pagh 7 0 0 0 0
Jan Abrahamsen 7 0 0 2 2
Flemming Djernæs 7 1 0 0 1
Dean Olsen 7 0 1 0 1
André Mortensen Kobæk 7 0 0 0 0
Jens Peter Sandholt 7 0 0 0 0
Eva Holm-Jørgensen 7 0 0 0 0
Lars Holten Hansen 7 0 0 0 0
Peter Hansen 7 1 2 1 4
Vincent Bech 6 0 0 0 0
Sune Smidt 6 0 0 0 0
Sune Johansson 6 0 0 0 0
Jørgen Bo Bjerre Sørensen 6 0 1 1 2
Siv Harup Sejsbo 6 0 0 0 0
Eske Sparsø 6 0 0 0 0
Martin Olsen 6 0 0 0 0
Jette Thisted Simonsen 6 0 0 0 0
Niels Ditmar 6 1 2 0 3
Søren Becker 5 0 0 0 0
Anders Børsmose 5 0 0 0 0
Nicolai Thorsell 5 0 1 0 1
Jesper Worm Larsen 5 0 0 1 1
Henrik Nepper Christensen 5 0 0 0 0
Ana Christina Jesus 5 0 0 0 0
Hans Richard Olsen 5 0 0 0 0
Dot Maj Loehr 5 0 0 1 1
Thomas Elgaard 5 0 0 0 0
Rasmus Kjær 5 0 0 0 0
Jonas Deleuran Larsen 5 0 0 0 0
Knud Jon Andersen 5 0 0 0 0
Finn Heiden 5 1 1 0 2
Henrik Kjeldsen 5 0 0 0 0
Karsten Hørløck Jensen 5 3 1 0 4
Torsten Geetz 5 0 0 0 0
Simon Olsen 5 0 0 0 0
Simon Paag 5 0 0 0 0
Carl Pedersen 5 2 2 0 4
Christopher Thorsell 5 0 1 0 1
Simon Kjær Poulsen 5 0 0 0 0
Mikkel West Nørager 5 0 0 0 0
Anders Munk Andersen 5 0 0 0 0
Klaus Stenbæk Hansen 5 0 0 0 0
Jørgen Mohr Ernst 5 0 0 0 0
Jens Henriksen 5 0 0 0 0
Jørgen Binzer 5 0 0 1 1
Mogens Madsen 5 0 1 1 2
Jan Madsen 5 0 1 0 1
Jesper Aksglæde Rasmussen 5 0 0 0 0
Lars Jensen 5 1 0 0 1
Torben Precht-Jensen 5 0 0 0 0
Niels Gøtke 4 0 0 0 0
Jesper Baungaard 4 1 0 1 2
Kim Løndahl Nielsen 4 1 0 0 1
Karin Lindquist 4 0 0 0 0
Gert Rønby Pedersen 4 0 0 0 0
Henrik J. Thurøe 4 0 0 0 0
Lisbeth Hagenbøl 4 0 0 0 0
Øystein Grandof 4 0 0 0 0
Mikkel Bendix Hjort Jensen 4 0 0 0 0
Ivan Stubbe Hansen 4 0 0 0 0
Kjerstin Olivia Grønne 4 0 0 0 0
Jesper Kern Hansen 4 0 0 0 0
Charlotte Andersen 4 0 0 0 0
Arne Henningsen 4 0 0 0 0
Henrik Askou 4 0 0 0 0
Jonas Kamban Larsen 4 0 0 0 0
Mia Krogh Andersen Kavanagh 4 0 0 0 0
Ninna Precht Wiersholm 4 0 0 1 1
Ulrik Rasmussen 4 0 0 0 0
Hans Henrik Strange-Vognsen 4 0 0 0 0
Thorsten Sparsø 4 0 0 0 0
H. Friis 4 0 0 0 0
Dorte Toft 4 0 0 0 0
Hans Elgaard 4 0 0 0 0
René Hansen 4 0 0 0 0
Jørn Bond 4 0 2 1 3
Jesper Hvidtved Larsen 4 0 0 1 1
Jan Eggers 4 0 0 0 0
Christian C. Knudsen 4 0 1 1 2
Sannie Jørgensen 4 0 0 0 0
Søren Jonasen 4 0 0 0 0
Leif Bødtcher Jensen 4 0 0 0 0
Jesper Høegh 4 1 1 0 2
Anders Ranggaard 4 0 1 0 1
Thomas Binder 4 0 0 0 0
Kim Aagaard Larsen 4 0 1 0 1
Michael Friis 4 0 0 0 0
Olaf Meyer 3 0 0 0 0
Jens Bech 3 2 0 0 2
Johannes Foersom 3 0 0 0 0
Fred Holmberg 3 0 1 0 1
Jacob Pors Nielsen 3 1 0 1 2
Brian Bøjland Habekost 3 0 1 1 2
Kristian Kvid 3 0 0 0 0
Per Baatrup 3 0 0 0 0
Eigil Mølgaard 3 0 0 0 0
Anne Najbjerg Wind 3 0 0 0 0
Marie Bill 3 0 0 0 0
Christian Tang 3 0 1 1 2
Stig Jørgensen 3 0 0 0 0
Jan Ankerstjerne 3 0 0 0 0
Mette Moeslund 3 0 0 0 0
Pernille Øvre Christensen 3 0 0 0 0
Svend Bové Christensen 3 0 0 0 0
Rune Mathiesen 3 0 0 0 0
Thomas Askou 3 0 0 0 0
Rasmus Kofoed 3 0 0 0 0
Mads Gøtke 3 0 0 0 0
Sejr Hansen 3 0 0 0 0
Cai Jørn Wittrup 3 0 0 0 0
Ole Broager 3 0 0 0 0
Laurits Holm 3 0 0 0 0
Simon Østergaard Jensen 3 0 1 1 2
Sune Vester Lindhe 3 0 0 1 1
Jens Aabling 3 0 0 0 0
Anders Friis 3 1 2 0 3
Jakob Olsen 3 0 0 0 0
Morten Ullmann 3 0 0 0 0
Søren Asboe 3 0 2 1 3
Jens Vode-Nielsen 3 0 0 0 0
Verner Jochimsen 3 0 0 1 1
Peter Brandt 3 0 0 0 0
Birgitte Nielsen 3 0 0 0 0
Erik Jensen 3 0 0 0 0
Hans Jørn Stuhr 3 0 0 0 0
Palle Jørsboe 3 0 0 0 0
Peter Møller 3 0 0 0 0
Morten Halkier 3 0 0 0 0
Lykke Kjærsgård 3 0 0 0 0
Jens Toldrup 3 3 0 0 3
Morten Friis 3 0 0 0 0
Carsten Nord Schweer 3 0 0 0 0
Henrik Wolff 3 0 0 0 0
Mikael Kirkensgaard 3 0 0 0 0
Anders Bach 2 0 0 0 0
Michael Listoft 2 0 0 0 0
Lars Lund 2 0 0 0 0
Rasmus Køster 2 0 0 1 1
Niels Bo Thomsen 2 0 0 0 0
Per Andersen 2 2 0 0 2
Lars Olsen 2 1 0 1 2
Thomas Taatø 2 1 0 1 2
Michael Toftelund 2 2 0 0 2
Lars Kofoed 2 0 0 0 0
Lars Nerup 2 0 0 1 1
Tom Carlsen 2 1 0 1 2
Klaus Rønn Madsen 2 0 0 0 0
Lene Simonsen 2 0 0 0 0
Bo Vinten-Johansen 2 0 0 0 0
Knud Valdemar Lassen 2 0 0 0 0
Kåre Birk 2 0 0 0 0
Lars Bertelsen 2 0 0 0 0
Jonas Palle 2 0 0 0 0
Esben Lykke Olsen 2 0 0 0 0
Theodor Norup 2 0 0 0 0
Jeppe Nørregaard 2 0 0 0 0
Claus Rud Hansen 2 0 0 0 0
Jean-Francois Perrier 2 0 0 0 0
Lars Gøtke 2 0 0 0 0
Jens Busk 2 0 0 0 0
Jakob Ege Friis 2 0 0 0 0
Hans Irvold 2 0 0 0 0
Jan Balslev 2 0 0 0 0
Martin Lund Pedersen 2 0 1 0 1
Eske Martens Poulsen 2 0 0 0 0
Theo Andersen Grarup 2 0 0 0 0
Stefan Micheelsen 2 0 0 0 0
Rasmus Kjøller 2 0 0 0 0
Jens Christian Ønsøe Jull 2 0 0 0 0
Per Villadsen 2 0 0 0 0
Lars Stampe Villadsen 2 0 0 0 0
Jørgen Overgaard 2 0 0 0 0
Patrich Maas 2 0 0 0 0
Lasse Hinriksen 2 0 0 0 0
Johannes Andresen 2 0 0 0 0
Stephane Chong 2 0 0 0 0
Henrik W. Sørensen 2 0 0 0 0
Svend Hillerup Hansen 2 0 0 0 0
Torben Steen Jensen 2 0 0 0 0
Lars Larsen 2 0 0 0 0
René Villefrance 2 0 1 0 1
Kenny Theillemann 2 0 0 0 0
Lukas Mohr 2 0 0 1 1
Peter Beyer 2 0 0 0 0
Ole Engblom 2 0 0 0 0
Jørgen Øllgaard 2 0 0 0 0
Redmund Hansen 2 0 0 0 0
Frans Keemink 2 0 0 0 0
Peter Nielsen 2 0 0 0 0
Anders Eskildsen 2 0 0 0 0
Povl Friis 2 0 0 0 0
Anna Cecilie Skougaard 2 0 0 0 0
Ida Schrøder 2 0 0 0 0
Jesper Winther Hansen 2 0 0 0 0
Nicolai Lygum 2 0 0 0 0
Nicolas Rechnitzer 2 0 0 0 0
Anette Oldenborg 2 0 0 0 0
Jacob Rahbæk 2 0 0 0 0
Esben K. Hansen 2 0 0 0 0
Jaqué Mette Madsen 2 0 0 0 0
Kurt Fog Pedersen 2 0 0 0 0
Poul Clemmensen 2 0 0 1 1
Peter Mogensen 2 0 0 0 0
Mogens Kopytko 2 0 0 0 0
Sophus Bruun 2 0 0 0 0
Steen Hinrichsen 2 0 0 0 0
Anders Würtz Nielsen 2 0 0 0 0
Rene Fabricius Sand 2 0 1 0 1
Christoffer Friis 2 0 0 0 0
Morten Skovlund 2 0 0 0 0
Morten Falk 2 0 0 0 0
Jeppe Berghuis 2 0 0 0 0
Karl Heine Jensen 2 0 0 0 0
Jesper Bay Esbensen 2 0 0 0 0
Martin Gamwell Dawids 2 0 0 0 0
Kai F. Langkjær 2 0 0 0 0
Troels Lunn 2 0 0 0 0
Peter Kvist 2 0 1 0 1
Jan Kjeldsen 2 0 0 0 0
Grith Ingerslev 2 0 0 0 0
Ulrik Storm 2 1 0 0 1
Jan Persson 2 2 0 0 2
Henrik Sørensen 2 2 0 0 2
Palle Jørgensen 2 0 0 0 0
Peter Lindum 2 0 0 0 0
Leif Beyer 2 0 0 1 1
Lars Netterstrøm 2 2 0 0 2
Lars Brædstrup 2 0 0 0 0
Mads Mikkel Tørseff 2 0 0 0 0
Søren Vester 2 0 0 0 0
Per Dombernowsky 2 0 0 0 0
Flemming Borge 2 0 0 0 0
Sejlskibsklubben v. Jacob H.Jørgensen 1 0 0 0 0
Jørgen Elgaard 1 0 0 0 0
Henrik Peulicke 1 0 0 0 0
Lars V. Petersen 1 0 0 0 0
Søren Nissen 1 0 0 0 0
Kresten Skovsted Buch 1 0 0 0 0
Maria Binau-Uldal 1 0 0 0 0
Inge Mathisen 1 0 0 0 0
Mai Faurschou & Jesper Hjortdal 1 0 0 0 0
Per Christoffersen 1 0 0 0 0
Martin Staal 1 1 0 0 1
Jacob G. Hansen 1 1 0 0 1
Henrik Vierø 1 1 0 0 1
Peter Bang Nielsen 1 1 0 0 1
Søren Michelsen 1 0 0 0 0
Henrik Søderlund 1 1 0 0 1
Stefan Myralf 1 0 0 0 0
Poul Halager 1 1 0 0 1
Dennis Østergaard 1 0 0 0 0
Flemming Risager 1 1 0 0 1
Thomas Sandal 1 0 0 0 0
Jesper Hørløck-Jensen 1 1 0 0 1
Søren Kaaber 1 0 0 0 0
P. Jensen 1 1 0 0 1
Roy Bruhn-Petersen 1 1 0 0 1
Svend Aage Bauer 1 1 0 0 1
Bjarni Jensen 1 1 0 0 1
Henrik Almegaard 1 1 0 0 1
Søren Pherson 1 1 0 0 1
Kenn Christensen 1 1 0 0 1
Søren Knudsen 1 0 0 0 0
Søren Hansen 1 0 1 0 1
Erik Venøbo 1 0 0 0 0
Jesper Bendix 1 1 0 0 1
Morten Timmermann 1 1 0 0 1
Jens Pedersen 1 0 0 0 0
Joachim Aschenbrenner 1 0 1 0 1
Carsten Groth-Pedersen 1 0 0 0 0
Poul Richard Høj Jensen 1 1 0 0 1
Thomas Mølgaard 1 0 0 0 0
Nicoline Lyhning Nissen 1 0 0 0 0
Flemming Gissel 1 0 0 0 0
Peter Salskov-Iversen 1 0 0 0 0
Jesper Dalsgaard Rasmussen 1 0 0 0 0
Ada Osinska 1 0 0 0 0
Troels Hansen 1 0 0 0 0
Martin Jes Iversen 1 0 0 0 0
Bjarne Biskopstø 1 0 0 0 0
Kristian Hjelm 1 0 0 0 0
Jesper Høeg 1 1 0 0 1
Bue Thorsteinson 1 0 0 0 0
Jan Færk 1 0 0 0 0
Jens Jørgensen 1 0 0 0 0
Lone Diemer 1 0 0 0 0
Jens Bruun Bertelsen 1 0 0 0 0
Jesper Olsen 1 0 0 0 0
Mads Fuglbjerg 1 0 0 0 0
Jan Jacobsen 1 0 0 0 0
Per Stochholm 1 1 0 0 1
Mette Carlsen Mohr 1 0 0 1 1
Jan Sten Nielsen 1 0 0 0 0
Jonas Funk 1 0 0 0 0
Philip Bjørnshave Madsen 1 0 0 0 0
Mikkel Oslev 1 0 0 0 0
Christian Henriksen 1 0 0 0 0
Lars Ernsted 1 0 0 0 0
Søren Hansen 1 0 0 0 0
Steen Iversen 1 0 0 0 0
Martin Koch 1 0 0 0 0
Allan Stolberg 1 0 0 0 0
Allan Borgstrøm 1 0 1 0 1
Hans Andersen 1 0 0 0 0
Rasmus Knude 1 0 0 0 0
Jann Christian Neergaard 1 0 0 0 0
Jens Fast 1 0 0 0 0
Henrik Møller 1 0 0 0 0
Jens Jespersen 1 0 0 0 0
Pernille Tønnesen 1 0 0 0 0
Bruno Andersen 1 0 0 0 0
Jens Kaaber 1 0 0 0 0
Thomas Møhl 1 0 0 0 0
Anders Precht 1 0 0 0 0
Lars-Peter Rosendahl 1 0 0 1 1
Agnes Westh 1 0 0 0 0
Beth Wolff 1 0 0 0 0
Henrik Frost Rasmussen 1 0 0 0 0
Kathrine Raunkjær 1 0 0 0 0
Michael Gaardø Ewald 1 0 0 0 0
Christian Sweeney 1 0 0 0 0
Lennart Thorslund 1 0 0 0 0
Søren Badstue 1 0 0 0 0
Loui Algren 1 0 0 0 0
Lasse Friesedal 1 0 0 0 0
Jørn Nissen 1 0 0 0 0
Peter Bøje 1 0 0 0 0
Mads Hejlesen 1 0 0 0 0
Jens Krieger Røyen 1 0 0 0 0
Jan Østergård 1 0 0 0 0
Kristian Møller Pedersen 1 0 0 0 0
Lautits Hjermind 1 0 0 0 0
Erik Ørsted 1 0 0 0 0
Morten Schmidt 1 0 0 0 0
Andrea Schmidt 1 0 0 0 0
Lauritz Schmidt 1 0 0 0 0
Mads Hejlesen 1 0 0 1 1
Kristian Præst 1 0 0 0 0
Rune Sennels 1 0 0 0 0
Steffen Skov Larsen 1 0 0 0 0
Christian Homilius 1 0 0 0 0
Marcus Langagergaard 1 0 0 0 0
Thomas Ragnarsson 1 0 0 0 0
Kurt Bo Kjærgaard 1 0 0 0 0
Ib Tranberg 1 0 0 0 0
Agnete Brandt 1 0 0 0 0
Asger Heldager Pedersen 1 0 0 0 0
Søren Olufsen 1 0 0 0 0
Alf Olsen 1 0 0 0 0
Claus Borg 1 0 0 0 0
Mads Bo Bojsen 1 0 0 0 0
Martin Kristensen 1 0 0 0 0
Karsten Sørensen 1 0 0 0 0
Simon Ger 1 0 0 0 0
Mikkel Larsen 1 0 0 0 0
Thomas Meissner 1 0 0 0 0
Alexander Wazi 1 0 0 0 0
Steen Vestergaard 1 0 0 0 0
Thomas Løbnitz Shiegler 1 0 0 0 0
Kristoffer Andresen 1 0 0 0 0
Preben Hardvig Nielsen 1 0 0 0 0
Søren Olofsen 1 0 0 0 0
David Pagh 1 0 0 0 0
Vøgg Mule Thers 1 0 0 0 0
Mchal Tempzcyk 1 0 0 0 0
Kim Andersen 1 0 0 0 0
Morten Østergaard 1 0 1 0 1
Brian Hallengreen Jensen 1 0 0 0 0
Marianne Petersen 1 0 0 0 0
Sebastian Heinonen 1 0 0 0 0
Ole Jes Iversen 1 0 0 0 0
Søren Høgild 1 0 0 0 0
Marie Olsen 1 0 0 0 0
Jahn Thorup 1 0 0 0 0
Peter Juul Madsen 1 0 0 0 0
Simon Holm 1 0 0 0 0
Morten Rex Wittig 1 0 0 0 0
Valentin Lubbe 1 0 0 0 0
Christian Videbæk 1 1 0 0 1
Mads Emil Stephensen Lübeck 1 0 0 1 1
Christian Peter Stephensen Lübeck 1 0 0 1 1
Jørgen Thorsell 1 0 0 0 0
Pelle Pedersen 1 0 0 0 0
Peter Scheu 1 0 0 0 0
Mike James Coombe 1 0 0 0 0
Jan Devantier 1 0 0 0 0
Henrik Kjøller 1 0 0 0 0
Charlotte Schrøder 1 0 0 0 0
Christian Holmberg 1 0 0 0 0
Calle Nielsen 1 0 0 0 0
Ruth Hededal 1 0 0 0 0
Anders Clausen 1 0 0 0 0
Uffe Storgaard Sloth 1 0 0 0 0
Jesper Stig Andersen 1 0 0 0 0
Anders Bertelsen 1 0 0 0 0
Jens Casupai 1 0 0 0 0
Ditte Krøyer 1 0 0 0 0
Karsten Møller Hansen 1 0 0 0 0
Flemming Nørregaard 1 0 0 0 0
Simon Hemmingsen 1 0 0 0 0
Chistian Thaulow 1 0 0 0 0
Henrik Hansen 1 0 0 0 0
Morten Skov 1 0 0 0 0
Renaud Houver 1 0 0 0 0
Mathias Aggerbo 1 1 0 0 1
Emil Toft 1 1 0 0 1
Jesper Hek 1 0 0 0 0
Anders Lamberg 1 0 0 0 0
Leif W. Schmidt 1 0 0 0 0
Jacob Skarsten 1 0 0 0 0
Mathias Lehm Sletten 1 0 0 0 0
Gert Fabricius 1 0 0 0 0
Jesper Akeglad 1 0 0 0 0
Jakob Dyring 1 0 0 0 0
Casper Rasmussen 1 0 0 0 0
Jennifer Pope 1 0 0 0 0
Brian Rasmussen 1 0 0 0 0
Karen Sørensen 1 0 0 0 0
Ellen Kirkegaard 1 0 0 0 0
Niels Villadsen 1 0 1 0 1
Kent Kristensen 1 0 1 0 1
Bodil & Flemming Sennels 1 0 0 0 0
Jens Tang Christensen 1 0 0 0 0
Julius Hintze 1 0 0 0 0
Keld Laumann Pedersen 1 0 0 0 0
Jens Falck 1 0 0 0 0
Jonatan Damsgaard 1 0 0 0 0
Aske Møller Jørgensen 1 0 0 0 0
Kristian Hansen 1 0 0 0 0
Kim Devantier 1 0 0 0 0
Per Andersen 1 0 0 0 0
Rob Boswell 1 0 0 0 0
Torben Skouboe Hansen 1 0 0 0 0
Maj Bendix 1 0 0 0 0
Nils Christensen 1 0 0 0 0
Paul Christian Vang 1 0 0 0 0
Claus Olesen 1 0 1 0 1
Tom Ulrich 1 0 0 0 0
Thomas Jacobsen 1 0 0 0 0
Erland Markert 1 0 0 0 0
Per Leopold 1 0 0 0 0
Ole de Stricker Stærgård 1 0 0 0 0
Anders Lassen 1 0 0 0 0
Pierre Baad Jensen 1 0 0 0 0
Bent Poulsen 1 0 0 0 0
Michael K. Petersen 1 0 0 0 0
Mette Helmer 1 0 0 0 0
Hans Henrik Glahn 1 0 0 0 0
Mads Mørch 1 1 0 0 1
Anna-Marie Jacobsen 1 0 0 0 0
Walter Johanson 1 0 0 0 0
Peter Høegh 1 1 0 0 1
Jan Pedersen 1 0 1 0 1
P. Trock-Jansen 1 1 0 0 1
Klaus Natorp 1 0 1 0 1
Johan - 1 0 0 0 0
Erik Meldeby Andersen 1 0 0 0 0
Troels Wester Sørensen 1 0 0 0 0
Steen Joost 1 1 0 0 1
Palle Murmann 1 1 0 0 1
Bo Hansen 1 0 0 0 0
Ole Bajda Nielsen 1 0 0 0 0
Andrea Collinge 1 0 0 0 0
Finn A. Jørgensen 1 0 0 0 0