Renovering

Beskrivelser af renovering af enkelt områder af en Spækhugger. Se billeder under /arkiv/billeder/

Bunden DEN17.pdf
DEN 83 renovering i 2007.pdf
Udskiftning vinduesrammer.pdf
DEN 109 daek renovering.pdf
Renovering af DEN 152